I den märkliga situation som vi nu alla upplever, strävar vi på Markekonomerna att följa folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer i så stor utsträckning som möjligt, fortsatt med ambitionen att ändå hinna alla leveranser och åtaganden mot våra kunder.Vi har kontoret öppet men vädjar till de som har förkylningssymptom att lämna material via email, post eller […]

Vi kommer att stänga kontoret den 10-11:e oktober eftersom vi kommer att ha konferens. Kontoret öppnar igen som vanligt måndagen den 14:e oktober. Växeln kommer också vara nere eftersom det kommer utföras ett omfattande elarbete i våra lokaler.