Virustider

I den märkliga situation som vi nu alla upplever, strävar vi på Markekonomerna att följa folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer i så stor utsträckning som möjligt, fortsatt med ambitionen att ändå hinna alla leveranser och åtaganden mot våra kunder.
Vi har kontoret öppet men vädjar till de som har förkylningssymptom att lämna material via email, post eller i vår brevlåda i anslutning till entrén. Vi försöker under denna period att minimera fysiska möten och använda de tekniska lösningar som finns.

verksamt.se finns en bra sammanfattning om tillfälliga ändringar i lagar och regler.

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Navigation

Quickview

Close

Categories