Anmälan av verklig huvudman

Anmälan av verklig huvudman!

Riksdagen fattat ett beslut angående att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Man måste anmäla detta eftersom enligt ett EU-direktiv måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Registret i sig ska bidra till att upptäcka och motverka brott som penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Man kan hitta information och filmer om hur man går till väga för att anmäla verklig huvudman på Bolagsverket.se

 

Navigation

Quickview

Close

Categories