Kontorschef

Kontorschef

Marcus Sveibert är tillsatt kontorschef för Markekonomerna från och med 1/10.