mars 2020

I den märkliga situation som vi nu alla upplever, strävar vi på Markekonomerna att följa folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer i så stor utsträckning som möjligt, fortsatt med ambitionen att ändå hinna alla leveranser och åtaganden mot våra kunder.Vi har kontoret öppet men vädjar till de som har förkylningssymptom att lämna...