I den märkliga situation som vi nu alla upplever, strävar vi på Markekonomerna att följa folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer i så stor utsträckning som möjligt, fortsatt med ambitionen att ändå hinna alla leveranser och åtaganden mot våra kunder.Vi har kontoret öppet men vädjar till de som har förkylningssymptom att lämna material via email, post eller […]